O spoločnosti

Spoločnosť JUPOS KOŠICE, s.r.o. bola založená v júni 2008 za účelom komplexnej starostlivosti o svojich klientov v oblasti poisťovníctva a bankovníctva.

Našim klientom ponúkame:

  • zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia
  • návrh komplexného poistného programu
  • uzatvorenie a správa poistenia
  • asistencia pri likvidácií poistných udalostí
  • výber najvhodnejšej formy leasingu

Ponúkame Vám služby na profesionálnej a odbornej úrovni. Výnimočnosť našich služieb sa prejavuje v tom, že podpisom zmluvy s klientom, len otvárame priestor na spoluprácu. Tá sa naplno prejaví v podobe kvalitného servisu, keď u klienta nastane poistná udalosť. Práve v tejto chvíli ho neopúšťame, ale garantujeme poradenstvo pre optimalizáciu finančných produktov.

Mnoho našich klientov už má osobnú skúsenosť s našou starostlivosťou. Pre mnohých sme partneri, ktorí stáli pri nich na začiatku ich podnikania, výstavby, či zveľaďovania bývania, kúpy auta, pri zabezpečovaní istôt ich života. Získate v nás korektného a spoľahlivého partnera.